Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Многофамилна жилищна сграда
Година: 2019
Срок на изпълнение: 730 дни
РЗП: 22000кв.м.
Проектант: Гея Проект Консулт ЕООД

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.