Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

За нас
„Елит Строителна Компания“ ЕООД е фирма, обхващаща пълния спектър от услуги свързани с проектиране и строителство на сгради, съоръжения и инженерна инфраструктура в сферата на жилищното, общественото, промишленото и хидротехническото строителство.

Компанията е вписана в Централен професионален регистър на строителя с Удостоверения №I-TV 016952, №I-TV 011064, №II–TV 004886 и №IV–TV 008219, както и сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BSOHSAS 18001:2007, с което гарантира качествено и законосъобразно менажиране на строителния процес, както в изпълнението на строително-монтажните дейности, така и в осигуряването на безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Фирмата разполага със собствена складова база, лека и тежка механизация, кофражни и фасадни системи, както и екип от опитни специалисти в цялостен инжeнеринг на сгради и съоръжения от I, II, III, IV и V категория, сертифицирани от водещите фирми за строителни материали и системи на локално и интернационално ниво.

„Елит Строителна Компания” ЕООД е фирма, чиято основна цел е качеството и вниманието към всеки детайл, като за целта умело съчетава архитектурна мисъл и строителен подход. Старанието на компанията е да постави нови стандарти в разбирането за цялостен инженеринг, с което да печели доверието и на бъдещи партньори и възложители в сферата на строителството.

Сертификати

Удостоверения от Камара на строителите в България

Награди и отличия