Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

121-во Обединено детско заведение
Година: 2013
Срок на изпълнение: 90 дни
РЗП: 1500 кв.м.
Проектант:

Изпълнение на довършителни работи.