Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Училище “Свети Георги” – Етап Б
Година: 2016
Срок на изпълнение: 360 дни
РЗП: 15 000 кв.м.
Проектант: Елит Студио ЕООД

Цялостно изпълнение на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и строително-монтажни работи по част Архитектура и част ВиК. Мениджмънт на строително-монтажни работи по части Електро и ОВК.