Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Складово хале Интерметал
Година: 2016
Срок на изпълнение: 70 дни
РЗП: 1000 кв.м.
Проектант: Айва-Б ЕООД

Цялостно изпълнение на обекта. Изкопно-насипни работи, изпълнение на груб строеж и метална конструкция с крайно покритие от ЛТ ламарина и жалузийни ограждащи елементи. Изпълнение на строително-монтажни работи по част ВиК и Електро.