Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Училище “Свети Георги” – Етап А
Година: 2015
Срок на изпълнение: 240 дни
РЗП: 12 000кв.м
Проектант: Елит Студио ЕООД

Изпълнение на строително-монтажни работи по част “Архитектура”. Монтаж на тухлени зидарии Wienerberger Porotherm. Цялостно фасадно решение с интегрирана топлоизолационна ситема Baumit Star с декоративни шлицови фуги, декоративни обрамчващи елементи, корнизи, пиластри и покривни детайли. Монтаж на предстенни обшивки и конструкции от гипсокартон и окачени растерни тавани. Изкопнo-насипни и хидроизолационни работи около цокъл сграда.