Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Жилищна сграда ул.Кораб Планина
Година: 2016
Срок на изпълнение: 60 дни
РЗП: 1200кв.м.
Проектант:

Изпълнение на фасадни работи.