Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Жилищна сграда ул. Антон П.Чехов
Година: 2014
Срок на изпълнение: 60 дни
РЗП: 1300 кв.м.
Проектант:

Ремонт и реновиране на фасада.