Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Министерство на транспорта
Година: 2015
Срок на изпълнение: 60 дни
РЗП: 1000 кв.м.
Проектант:

Ремонт и реновиране на фасада.