Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

32-ро Обединено детско заведение
Година: 2014
Срок на изпълнение: 90 дни
РЗП: 2000 кв.м.
Проектант:

Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи, предвидени в експертиза от 2013г., за оценка на експлоатацонната и проектна сигурност на строителната конструкция на обект 32-ро ОДЗ на територията на СО-район „Люлин”.