Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Три еднофамилни къщи с гаражи и басейни
Година: 2017
Срок на изпълнение: 365 дни
РЗП: 1250 кв.м.
Проектант: ЛП АРХ ЕООД

Цялостно изпълнение на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолиационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, Архитектура и Вертикална планировка.