Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Многофамилна жилищна сграда - блок №2
Година: 2017
Срок на изпълнение: 200 дни
РЗП: 6000 кв.м.
Проектант: Айва-Б ЕООД

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Полагане на интегрирана топлоизолационна система по фасада, подмяна на дограма, подмяна на покривна ходроизолация, ремонтни дейности по конструктивни елементи, ремонтиране и освежаване на общи части.