Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Еднофамилна жилищна сграда
Година: 2018
Срок на изпълнение: 360 дни
РЗП: 700кв.м.
Проектант: Zoom studio

Цялостно изпълнение на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолиационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, Архитектура и Вертикална планировка.