Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Монтевидео Апартмънтс
Година: 2018
Срок на изпълнение: 520 дни
РЗП: 3917 кв.м.
Проектант: Елит Проджект Груп

Цялостно изпълнение на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолиационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, Архитектура и Вертикална планировка.