Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Комфорт Резидънс Симеоновско шосе
Година: 2018
Срок на изпълнение: 520 дни
РЗП: 14400
Проектант: Студио Криейтив

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, Архитектура и Вертикална планировка.