Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Административна и складова база "Родопея"
Година: 2018
Срок на изпълнение: 360 дни
РЗП: 3700m2
Проектант: ТО Консепт ЕООД

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, Архитектура и Вертикална планировка.