Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Жилищен комплекс Paradise Place
Година: 2019
Срок на изпълнение: 1100 дни
РЗП: 42000m2
Проектант: ПроАрх

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.