Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Жилищна сграда "Boutique Residence South Park"
Година: 2021
Срок на изпълнение: 520 дни
РЗП: 3188м2
Проектант: Studio Creative

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.