Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Еднофамилни жилищни сгради с гаражи и басейн
Година: 2021
Срок на изпълнение: 720 дни
РЗП: 4500m2
Проектант: LP Arch

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.