Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Жилищен комплекс VaBul Residence
Година: 2022
Срок на изпълнение: 720 дни
РЗП: 22000m2
Проектант: Ivo Petrov Architects

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.