Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Жилищен комплекс "Лагера Тюлип 2"
Година: 2022
Срок на изпълнение: 540 дни
РЗП: 15000м2
Проектант: СКЛ Консулт ООД

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.