Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

OKINAWA Boutique Residence
Година: 2022
Срок на изпълнение: 720 дни
РЗП: 15000m2
Проектант: Векомплекс ООД

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.