Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Vista Montevideo
Година: 2023
Срок на изпълнение: 720 дни
РЗП: 10800м2
Проектант: ELITE Project Group

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.