Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Телефонна Палата
Година: 2023
Срок на изпълнение: 540 дни
РЗП: 17400m2
Проектант: ВАМОС ООД

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.