Качествено изпълнение и внимание към детайла

Основна цел и водещ фактор в реализирането на обектите ни

Лагера Тюлип 3
Година: 2024
Срок на изпълнение: 540
РЗП: 6344м2
Проектант: СКЛ Консулт ООД

Главен изпълнител на обекта. Изкопно-насипни работи, груб строеж и хидроизолационни работи. Строително-монтажни работи по част ВиК, Електро, ОВиК, Архитектура и Вертикална планировка.